Bij voorkeur verwijzing door een huisarts

Je kunt een afspraak met mij maken met en zonder een verwijzing van een huisarts. Als je geen verwijzing hebt van een huisarts, dan ben ik wettelijk verplicht om een screening uit te voeren om te beoordelen of ik je zonder tussenkomst van een arts mag behandelen. Er zijn echter zorgverzekeraars die een behandeling zonder verwijzing niet vergoeden. Kijk dat even na in de voorwaarden van jouw verzekeringspolis.

Eerste consult

Een dieetadvies is altijd maatwerk. Ik zal daarom tijdens het eerste consult veel vragen stellen om een goed beeld te krijgen van jouw persoonlijke situatie. Het kan zijn dat ik je vraag om een paar dagen voor het eerste consult een eetdagboek bij te houden. Neem in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee bij het eerste consult. Aan de hand van jouw specifieke situatie en wensen stel ik vervolgens een plan van aanpak en een advies op. Het eerste consult duurt doorgaans 45-60 minuten.

Vervolgconsult

Tijdens de vervolgconsulten bespreken we de voortgang van het plan van aanpak. De inhoud van de vervolgconsulten is afhankelijk van de diagnose en jouw specifieke ervaringen. Een vervolgconsult duurt doorgaans 15-30 minuten

Huisbezoek

Als je vanwege ziekte of invaliditeit niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk dat ik bij jou op huisbezoek kom. Bel mij in dat geval of vraag of jouw huisarts op de verwijzing aangeeft dat een huisbezoek gewenst is.